Sulu Filtre Nedir?

Sulu Filtre Nedir?

Sulu filtre restoran, bar gibi kimyasal içeriği olmayan ama etrafa kötü ve istenmeyen kokular yayan işletmelerin kullanması gerekli olan havalandırma sistemidir. Sulu filtreleme alışveriş merkezi gibi insan yoğunluğu çok olan yerlerde kötü koku yayılımını engellemek ve daha sağlıklı bir hava için şarttır.

Sulu filtre çalışma biçimi kirli havayı suyla çökertme olarak özetlenebilir. Filtre içindeki şapka üstünde bulunan bacayı çevreleyen fıskiyelerle yapılan püskürtme sayesinde suyla partiküller karşılaşarak baca içerine çökertilerek hapsolur. Hapsolan partiküller baca tahliyesinden kanalizasyona atılır. Dumandaki kükürt dioksit oranının ayarlanmasını sağlar. Sulu filtre pide ve ekmek fırınlarında, alışveriş merkezinde, barlarda, otel, konut, kafeterya gibi alanlarda faaliyet gösterir. Sulu filtre pek çok belediyeye devlet tarafından kullanılması zorunludur. TSE standartlarına uygundur. Duman içindeki kül, toz ve partikülleri tuttuğu için çevreyi temiz tutar. Karbondioksit oranını düzenlemiş olduğu için havayı %91 gibi çok büyük bir oranda temiz tutar. Aynı zamanda su tüketimi minimumdur. Bundan dolayı sıkça tercih edilmektedir, kullanılır. Sulu sistem filtrelerinin verimli bir biçimde çalışması ve ölçümlerde

gerekli değerleri sağlaması için belirli oranlarda ve genişlikte tasarlanması, yeterli miktarda su püskürtmesi gerekiyor. Bunun için evvela gerekli tasarım çalışması yapılmalıdır. Aksi takdirde sulu baca filtresi

sistemi verimsiz çalışacaktır. Sulu sistem filtre ünitesi yemek kokuları (ızgara , balık vb. Kokular) dumanlı hava, zehirli hava ve tozların atmosfere atılmadan önce temizlenmesini sağlar. Sulu Sistem Filtre Ünitesi Aspiratörle beraber ayrı ayrı üretilir. 2.000 m³/h -25.000 m³/h de­ğerleri arasında özel olarak tasarlanıp üretilmektedir. Yıkama ünitesi içi 2 kat antipas siyah sacdan diğer elektrostatik toz boyalı olarak üretilmektedir. İstek doğrultusunda paslanmaz olarak ta imalatı yapılmaktadır. Dumansız kokusuz baca filtresi, davlumbazdan çıkan borunun üzerine montaj edilerek çıkan kirli havayı su devir daim sistemi sayesinde hava içerisindeki partiküller temizlenmektedir. Dumanın yoğunluğuna göre püskürtme sistemi çoğaltılıp metal ve karbon filtre destekleri ile koku, duman ve buharın bacadan kaçmasını engeller. Bu sistem ayını zamanda davlumbaza yakın takıldığından baca yangın riskini de sıfıra indirmektedir. Yine bu sistem sayesinde çatıya kadar çıkan metrelerce boruyu kullanmak mecburiyetinde kalmayız.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Hızlı İletişim